DEVELOPMENT

Mi smo mladi tim stručnjaka koji radi na implementaciji softverskih rješenja koji imaju za cilj optimizaciju poslovnih procesa.
Uvijek težimo ka tome da proizvodnja i pružanje usluga budu na nivou gdje je klijent poslovni partner.

PROCES

Radimo zajedno sa našim klijentima kako bi razvili, implementirali i održavali sisteme koji će podržati i poboljšati njihovu poslovnu strategiju.

ANALIZA

Analiza ciljeva koji se žele postići kao i područja djelovanja organizacije

IDEJA I DIZAJN

UX/UI dizajn, rješavanje logičkih problema

PROGRAMIRANJE

Izrada rješenja koristeći najnovije tehnologije